bee-friendly

Các loại cây và hoa thân thiện với ong ở Việt Nam

Các loại cây và hoa thân thiện với ong ở Việt Nam     Bees4Life đã lập danh sách những loại hoa thân thiện với ong tại Việt Nam. Danh sách này cũng có thể áp dụng cho các quốc gia khác ở Đông Nam Á, tuy có thể không khớp danh sách hoàn toàn. […]


Canh tác cà phê sinh thái

Canh tác cà phê sinh thái Phương thức canh tác cà phê để bảo vệ loài ong     Trước khi chúng ta bàn về canh tác cà phê sinh thái, hãy cùng nhau tìm hiểu về khái niệm chung của nông nghiệp sinh thái Nông nghiệp sinh thái là một hệ thống thiết kế […]