Các loại cây và hoa thân thiện với ong ở Việt Nam     Bees4Life đã lập danh sách những loại hoa thân thiện với ong tại Việt Nam. Danh sách này cũng có thể áp dụng cho các quốc gia khác ở Đông Nam Á, tuy có thể không khớp danh sách hoàn toàn.   Thân...