Sự thụ phấn

Khi cà phê không có ong

Khi cà phê không có ong

Khi cà phê không có ong Tìm hiểu tại sao ong lại đóng góp đến 40% sản lượng cà phê trên thế giới.     Nếu là là người yêu thích cà phê, vậy thì bạn cũng sẽ yêu quý những chú ong.Có lẽ bạn biết rằng giống cà phê quan trọng nhất và phổ biến nhất là Arabica...