Tình nguyện của chúng tôi

Tình nguyện của chúng tôi

Bees4life có một động lực và nội tại mạnh mẽ để hoàn thành sứ mệnh của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu không có những tình nguyện viên giúp đỡ, chúng tôi khó có thể đi xa. Một số tình nguyện viên đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động chính, và những tình nguyện khác cho chúng tôi những lời khuyên hữu ích từ chuyên môn của họ.

Dưới đây là những người bạn của Bees4life:

Freya Bunse
Quản lý phương tiện truyền thông

Laura Malvaso
Xây dựng Web

Raffaela Lazzerin
Thiết kế đồ họa

Sabrina Vasquez
Phân tích khoa học

Francesca Maio
Thiết kế Web

Clara Phan
Tư vấn Marketing

Alessandro Velo
Người nuôi ong

Clément Mas
Tư vấn kỹ thuật

Razvan Mahalean
Xây dựng Web

Tanya Choudhury
Viết nội dung