Tình nguyện của chúng tôi

 

Bees4life có một động lực và nội tại mạnh mẽ để hoàn thành sứ mệnh của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu không có những tình nguyện viên tâm huyết, Beeslife khó có thể đi xa. Một số tình nguyện viên đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động chính, và những tình nguyện khác cho chúng tôi những lời khuyên hữu ích từ chuyên môn của họ.

Dưới đây là những người bạn của Bees4life:

Andrew Gunter
WordPress Magician

Enrico Reineri
Scientific Proofreader

Raffaela Lazzerin
Digital Illustrator

Freya Bunse
Social Media Manager

Francesca Maio
Web Designer

Clément Mas
Technical Advisor

Laura Malvaso
Web Developer

Clara Phan
Marketing Advisor

Tanya Choudhury
Content Writer

Alessandro Velo
Beekeeper