Tại sao ong chết sau khi chích?

Tại sao ong chết sau khi chích?

Tại sao ong chết sau khi chích ? Tìm hiểu hành vi tự tử của loài ong Ong chích nọc trên da người. Ong là một sinh vật kỳ diệu và chúng ta có thể học được rất nhiều từ chúng. Tuy nhiên bạn nên cẩn trọng và chỉ quan sát chúng từ xa. Khi những con ong mật hoặc ong bắp...