Làm một chú ong chăm chỉ xem thử nhé?

Làm một chú ong chăm chỉ xem thử nhé?

Hãy thử làm một chú ong chăm chỉ? Hãy tạm để ly cafe và email qua một bên và hóa thân trong một siêu cơ thể mới ! Bạn có bao giờ tự hỏi: sẽ như thế nào nếu mình là một chú ong? Mỗi nửa kilogram mật ong được làm ra bằng cả quãng đời của 768 chú ong chăm chỉ đi hút mật...