“Sống thử” đời ong Hãy đặt tách cà phê xuống, dẹp đống email qua một bên, và chui vào một cơ thể mới xịn xò nào! Bỗng nhiên bạn nảy ra suy nghĩ: Một chú ong sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Thật chẳng có gì dễ hơn. Hãy đặt tách cà phê xuống, đóng đống email lại và khám phá...